Projenin Yorum ve Değerlendirilmesi

YORUM VE DEĞERLENDİRME

Sınıfımızda yaptığımız çalışmalarda işaretler doğru ve yerinde kullanılıyor. Öğrencilerim; işaretlerin rollerini hatırlayıp ders kitabımızdaki etkinlik çalışmalarını yaptıklarını söylüyorlar. Okulumuzda tiyatromuzu diğer sınıflara sunduk. Öğrenciler Noktalama İşaretlerini daha iyi öğrendiklerini kendi bilgileriyle bağdaştırdıklarını söylediler.  Öğretmen arkadaşlarım; yapılan gösterinin birçok duyu organına hitap ettiği için özellikle kavrama güçlüğü yaşayan öğrencilerde başarıya ulaşması açısından fayda gördüklerini belirttiler. Hele hele alfabemizdeki harfleri üç sözcük halinde söylemek çok hoşlarına gitti; çabucak öğrendiler . Tiyatromuzu seyreden öğrenciler teneffüslerde beni ve öğrencilerimi gördüklerinde oyunumuzu izlediklerini ve beğendiklerini söylediler. Bize sevgiyle yaklaştılar. Hala nöbetçi olduğum günler; benimle konuşup iyi dersler diliyorlar. Beni ve öğrencilerimi tanıyan ve sevenler çoğaldı. İzleyen öğretmen arkadaşlarımın çocukları evde alfabemizdeki harfleri üç sözcük halinde söylerken arkadaşım bunu nereden öğrendiğini sormuş. Sonra bizim tiyatromuzu izleyince nereden öğrendiğini anlamış.Diğer öğrenciler ve öğretmenler tarafından tanınmak öğrencilerimi çok mutlu etti, kendine güvenleri arttı , diğer derslerimize yansımaya başladı.Sınıf performansım arttı.

Çocuk – sınıfımız | izlesene.com

Çocuk – 1.siniftan 5.sinif’a kadarkİ etkİnlİklerİmİz | izlesene.com

Proje

 

davetiye

Tiyatro

tiyatro

tiyatrto1

 

tiyatro2tiyatro

Noktalama İşaretleri

Başkalarından üstün olmamız önemli değildir.Önemli olan şey dünkü halimizden üstün olmamızdır.Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.

 

 

El eker dil biçer.( YAZI )

 

Hangi gül kokmaz ? ( VİRGÜL )

 

 

Seçme sınavlarında N.İ.’den birkaç soru çıkıyor. Öğrencilerin bu şansının elinde olmasını sağlamak.

 

 

Yaşanmış yada yaşanması olası oyunların belli bir ortamda yeniden canlandırılmasına oyun adı verilir. Bunun sanatsal bir biçimde sergilenmesine de tiyatro denir.

 

Oyuncuların oyun gereği sahnede yaptıklarına rol denir.

 

Tiyatro insanoğlunun var oluşuyla başlar.insanlar antik dönemlerden başlayarak toplumu etkileyen olayları yada baharın başlangıcını,bağ bozumu gibi olayları şenliklerle kutlamayı geleneğe dönüştürmüştür.

 

Bahar ve dinsel törenlerde hayvan taklitleri yapılır.en iyi hayvan taklidi yapanlar ödüllendirilirdi.

 

Rönesansla birlikte,tiyatro ağırlıklı olarak insanı konu edinmeye başlamıştır.oyunlarda türlü karakterler incelenmiş,insani duygular ( acı,nefret,kin,sevgi…)geniş bir biçimde işlenmiştir.

 

Tiyatro İslamiyet’in benimsenmesinden çok öncelere dayanır.

 

Şölenler ve yuğ törenleri,düğün ,savaşa gidişdönüş avlanma,toplu ve bireysel oyunlar.kışın seyirlik köylü oyunları oynanmıştır.Destanlardan ergenekonda demir dövme gösterisi en özgün örneği teşkil eder.

 

Türk tiyatrosunun sözlü ürünleri,islamiyetin benimsenmesinden sonra üç dalda üretildi.

 

Orta oyunu

 

Meddahlık

 

Karagöz

 

İlk yazılı yapıt 19.yyda yazarı belli olmayan pabuççu ahmedin garip olyları ve serüvenleri adlı üç perdelik oyunu sergilenmiştir.

 

Batılı anlamda tanzimattan sonra şair ibrahim şinasi 1826-1871 tarafından 1859 yılında yazılan şair evlenmesi adlı tiyatro eseridir.

 

Cumhuriyet öncesi Namık Kemal ( Vatan Yahut Silistre,Zavallı Çocuk,Gülnihal,Akif Bey,Kara Bela)

 

Abdulhak Hamit(Finten,Ezber,Nesteren)

 

Recaizede Mahmut Ekrem(Çok Bilen Çok Yanılır)

 

 

Tiyatrosu olan bir ülkede ;kötülükler ,çirkinlikler,hatalar sürüp gidemez. ( HAZLITT)

 

Bir çok sanat dallarını içeren çok şaşırtıcı bir sanattır.

 

Turgut Özakman Sanatçı Yazar

 

En etkileyici yanı canlı olmasıdır.daha kalıcı ve etkileyicidir.

 

‘’Tiyatro insanı , insana , insanla ve insanca anlatma sanatıdır.’’

 

 

Kalıcı yanı insanoğlunun değişmez niteliklerini ve özelliklerini incelemesi,değişmez niteliklerini olumluları yüceltmesi olumsuzları eleştirmesidir.

 

 


 
 

Noktalama İşaretleri
(Testler – Sorular)

                                            (Yanıtlar, soruların bitimindedir… )

 

 

1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A)(,) (;) (.) (,) B) (;) (,) (.) (,) C) (,) (;) (:) (;) D)(,) (,) (.) (,)

 

2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (:) (.) B) (;) (, ) (.) C) (,) (;) (.) D) (,) (;) (!)

 

3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (.) (,) (.) B) (:) (,) (…) C) (:) (;) (.) D) (:) (,) (.)

 

4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (;) (,) B)(;) (,) (,) C) (:) (;) (,) D) (,) (,) (,)

 

5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (.) (,) (.) B) (;) (.) (;) (.) C) (,) (.) (:) (.) D) (,) (:) (,) (!)

 
6. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (;) (.) (,) (.) B) (,) (:) (,) (…) C) (,) (:) (;) (.) D) (,) (:) (,) (.)
7. Aşağıdakilerden hangisi
virgülün görevlerinden biri değildir?

 

A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır.
B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.
C)Hitaplardan sonra kullanılır.
D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde,
bağlaçlardan önce kullanılır.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?


A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?
B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!
C) Adam olacak da bize bakacak!
D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.
9. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( )
( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )
( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”) B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)
C) (:) (-) (-) (:) (-) (-) D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)
10. Bir filozofa sormuşlar ( )
( )Şansa inanır mısınız?
Filozof( )
( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım?

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (:) ( —) (:) (—) (,) B) (:) ( —) (:) (—) (;)
C) (;) ( —) (;) (—) (,) D) (,) ( —) (,) (—) (,)
11. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır?


A) Neden geleceğimi söylemedi.
B)
TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı.
C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum.
D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.
12. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?


A)Kısaltmalardan sonra kullanılır.
B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.
C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.
13. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (,) B) (:) (;) (;) C) (:) (,) (;) D) (.) (,) (;)
14. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir

 

( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (;) (,) B) (;) (;) (,) C) (;) (;) (;) D) (,) (,) (,)
15. Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda
Akif’i küçük düşürmeye çalışıp;

 

– Siz baytardınız, değil mi? demiş.

 

Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş;

 

–Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

 

Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

 

A) Virgül (,) B) Konuşma çizgisi (–)
C) Noktalı virgül (;) D) Nokta (.)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır?


A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?
B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.
C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.
D)Yarın 08. 45’te gideceğim.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum.
B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim.
C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum.
D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?
B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence.
C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir.
D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?


A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum?
B) Tüm bunları ben mi yapmışım?
C) Seni hiç sevmez olur muyum?
D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?


A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi.
B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız…
C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı.
D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…

2

ÖĞRENCİLERİMİZE NOKTALAMA İŞARETLERİNİ, EĞLENDİREREK ÖĞRETMEK AMACIYLA HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM BİLMECELER

 

BİZ KİMİZ?

Ø Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, karışıklıkları ortadan kaldıran “noktalama işareti”nedir?(virgül)

 

 

Ø Olmasa soru sorulamaz. Olmazsa doğum yerinin bilinmediği yer, tarih belirtilemez. O olmazsa emin olunmayan bilgiler belirtilemez.”O” kim?(soru işareti)

 

 

Ø Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılırım. Ama fakat çünkü gibi bağlaçlardan önce konulurum. Nokta ile oluşurum.

 

(noktalı virgül)

 

 

Ø Beni tanıdınız mı? Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra gelirim.(soru işareti)

 

 

Ø Başkasından aktarılan sözleri belirtmede kullanılırım. Vurgulanan sözcüğün veya cümlenin başında ve sonunda ben varım.

 

(tırnak işareti)

 

 

Ø Satır sonunda bitmeyen kelimeleri ben birleştiririm. Kelimenin köküyle eklerini ben ayırırım.(birleştirme işareti)

 

 

Ø Cümlelerin sonuna konarım, kelimeleri kısaltırım, sıra sayıların sağ yanında; tarihlerde gün, ay, yılın arasında da ben varım.(nokta)

 

 

Ø Cümleden sonra örnek ve açıklamalar verilecekse ben kullanılırım. Aktarma cümlelerinden sonra konulurum.(iki nokta)

 

 

Ø Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgileri içime alırım. Benim iki tane adım var. Adımın birini bilenin adını da içime alacağım.

 

(parantez, yay ayraç)

 

 

Ø Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırırım. Sayılara ve kısaltmalara gelen ekleri de ayırırım.(kesme imi)

 

 

Ø Bitmemiş cümlelerin sonuna konulurum. Yazı içinde söylenmek istenmeyen sözlerin yerinde ben varım.(üç nokta)

 

 

Ø Satır başındaki konuşmaları ben gösteririm. Ben olmasaydım karşılıklı konuşabilir miydiniz? (konuşma çizgisi)

 

                                                   SES BİLGİSİ

 6,

  YUKARIDAN AŞAĞIYA

1-     Türklerin kullandığı alfabelerden sonuncusu.
2- “ı,i,u,ü” ünlülerinin özelliklerinden biri.
3- Yalnız başına söylenmeyen ancak bir ünlü harf yardımıyla söylenebilen harflere verilen ad.
4- “a, ı, o, u” harflerinin ortak özelliği.
5- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
6- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
7- (Tersi) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük.
8- Akciğerlerden gelen havanın; gırtlakta bulunan ses tellerini titreştirmesiyle oluşup, dil, diş, çene, ve dudakların yardımıyla şekillenmesine verilen ad.
9- Türklerin kullandığı alfabelerden biri.
10- Türklerin ilk kullandığı alfabenin adı.
11- Ünlünün olumsuzu.

SOLDAN SAĞA

 

 1- (Tersi) İnsanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan araç.
2- Bir ya da birden fazla heceden oluşan, yalnız başına anlamı olmayan ya da tümce içerisinde anlam kazanan hece topluluğuna verilen isim.
3- “e,i,ö,ü” ünlülerinin ortak özelliği.
4- Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele uğramadan çıkan harflere verilen isim.
5- “a,e,ı,i” ünlülerinin ortak özelliği.
6- “a,e,o,ö,” ünlülerinin ortak özelliği.
7- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
8- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
9- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
10- Harflerin belli bir sıraya göre dizilmiş durumuna verilen isim.
11- Seslerin yazıdaki işaretlerine verilen isim.
12- “o,ö,u,ü” harflerinin ortak özelliği.
13- Türklerin kullandığı dilin adı.

 …YAZIM VE NOkTALAMA…

BULMACAA

 

Sorular…

       1- Genellikle “Bir varmış, bir yokmuş…” şeklinde başlayan ve yaşanması mümkün olmayan,

 

olağanüstü olaylarla dolu  fakat ibret alınabilecek yazı türü.
2- Duygu ve düşüncelerin, zengin hayallerin oyumlu sözlerle anlatıldığı yazı türüdür.
3- Virgülle ayrılmış sözcük gruplarını birbirinden ayırmada kullanılan bir noktalama işaretidir.
4- Başkalarına ait sözler o işaretin arasına alınır.
5- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
6- “Ah, off, eyvah…” gibi sözcüklerin sonuna konan işaret.
7- Kısaltmalarda, cümlenin bitiminde, sıra bildiren rakamların ardında hangi noktalama işaretini kullanıyoruz?
8- Karşılıklı konuşmalarda, söylenen sözün önüne hangi işaret konur.
9- “Bu ekmeği nereden aldın( )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalı.
10- Her zaman büyük harfle başlayan; Ankara, Ali, Türkiye, Türkçe gibi isimlerin türü…
11- Varlıklara ad olan, bir varlığı ya da kavramı karşılayan sözcük türü.
SOLDAN SAĞA
1- Kendisinden sonra örnekler verilecek cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
2- Bir ismin önüne gelerek, o varlığın durumunu, yerini,rengini, sayısını… belirten sözcük türü…
3- Şiirdeki dizelerin her biri.
4- “Yaylı ayraç” işaretinin diğer adı.
5- Uzun cümlelerde özneden sonra hangi noktalama işareti konur?
6- Bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan ek.
7- Yazıda alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için kullanılan işaret.
8- Hal eki olarak kullanıldığında birleşik olarak yazılırken, bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan bir ek…
9- Satır sonunda tamamlanmamış olan sözcüğün heceleri hangi işaretle ayrılır.
10- Bir bağlaç.
11- Diğer adı “hatıra” olan yazı türü.
12- “Yazım Kuralları” ifadesi yerine “………. Kuralları” ifadesi de kullanılabilir. “Yazım” ile eş anlamlı olan bu kurallar topluluğuna hangi isim verilir?
13- Ayrı yazılan soru eki.
14- Hem tamlayanı hem de tamlananı ek alan isim tamlaması türü.
 

yunus-emre1-300x224

Başkalarından üstün olmamız önemli değildir.Önemli olan şey dünkü halimizden üstün olmamızdır.Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.

 

 

El eker dil biçer.( YAZI )

 

Hangi gül kokmaz ? ( VİRGÜL )

 

 

Seçme sınavlarında N.İ.’den birkaç soru çıkıyor. Öğrencilerin bu şansının elinde olmasını sağlamak.

 

 

Yaşanmış yada yaşanması olası oyunların belli bir ortamda yeniden canlandırılmasına oyun adı verilir. Bunun sanatsal bir biçimde sergilenmesine de tiyatro denir.

 

Oyuncuların oyun gereği sahnede yaptıklarına rol denir.

 

Tiyatro insanoğlunun var oluşuyla başlar.insanlar antik dönemlerden başlayarak toplumu etkileyen olayları yada baharın başlangıcını,bağ bozumu gibi olayları şenliklerle kutlamayı geleneğe dönüştürmüştür.

 

Bahar ve dinsel törenlerde hayvan taklitleri yapılır.en iyi hayvan taklidi yapanlar ödüllendirilirdi.

 

Rönesansla birlikte,tiyatro ağırlıklı olarak insanı konu edinmeye başlamıştır.oyunlarda türlü karakterler incelenmiş,insani duygular ( acı,nefret,kin,sevgi…)geniş bir biçimde işlenmiştir.

 

Tiyatro İslamiyet’in benimsenmesinden çok öncelere dayanır.

 

Şölenler ve yuğ törenleri,düğün ,savaşa gidişdönüş avlanma,toplu ve bireysel oyunlar.kışın seyirlik köylü oyunları oynanmıştır.Destanlardan ergenekonda demir dövme gösterisi en özgün örneği teşkil eder.

 

Türk tiyatrosunun sözlü ürünleri,islamiyetin benimsenmesinden sonra üç dalda üretildi.

 

Orta oyunu

 

Meddahlık

 

Karagöz

 

İlk yazılı yapıt 19.yyda yazarı belli olmayan pabuççu ahmedin garip olyları ve serüvenleri adlı üç perdelik oyunu sergilenmiştir.

 

Batılı anlamda tanzimattan sonra şair ibrahim şinasi 1826-1871 tarafından 1859 yılında yazılan şair evlenmesi adlı tiyatro eseridir.

 

Cumhuriyet öncesi Namık Kemal ( Vatan Yahut Silistre,Zavallı Çocuk,Gülnihal,Akif Bey,Kara Bela)

 

Abdulhak Hamit(Finten,Ezber,Nesteren)

 

Recaizede Mahmut Ekrem(Çok Bilen Çok Yanılır)

 

 

Tiyatrosu olan bir ülkede ;kötülükler ,çirkinlikler,hatalar sürüp gidemez. ( HAZLITT)

 

Bir çok sanat dallarını içeren çok şaşırtıcı bir sanattır.

 

Turgut Özakman Sanatçı Yazar

 

En etkileyici yanı canlı olmasıdır.daha kalıcı ve etkileyicidir.

 

‘’Tiyatro insanı , insana , insanla ve insanca anlatma sanatıdır.’’

 

 

Kalıcı yanı insanoğlunun değişmez niteliklerini ve özelliklerini incelemesi,değişmez niteliklerini olumluları yüceltmesi olumsuzları eleştirmesidir.

 

 


 
 

Noktalama İşaretleri
(Testler – Sorular)

                                            (Yanıtlar, soruların bitimindedir… )

 

 

1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A)(,) (;) (.) (,) B) (;) (,) (.) (,) C) (,) (;) (:) (;) D)(,) (,) (.) (,)

 

2. Öğretmen ve öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( ) uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi bir durum hasıl olur( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (:) (.) B) (;) (, ) (.) C) (,) (;) (.) D) (,) (;) (!)

 

3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (.) (,) (.) B) (:) (,) (…) C) (:) (;) (.) D) (:) (,) (.)

 

4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) hocaya mahsustur.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (;) (,) B)(;) (,) (,) C) (:) (;) (,) D) (,) (,) (,)

 

5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( ) düşüncenin ürünü akıldır( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,) (.) (,) (.) B) (;) (.) (;) (.) C) (,) (.) (:) (.) D) (,) (:) (,) (!)

 
6. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( )

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (;) (.) (,) (.) B) (,) (:) (,) (…) C) (,) (:) (;) (.) D) (,) (:) (,) (.)
7. Aşağıdakilerden hangisi
virgülün görevlerinden biri değildir?

 

A)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını ayırmada kullanılır.
B)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.
C)Hitaplardan sonra kullanılır.
D)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelerde,
bağlaçlardan önce kullanılır.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı yanlıştır?


A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?
B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!
C) Adam olacak da bize bakacak!
D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.
9. İdam edilmek üzere olan bir mahkuma( )
( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )
( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”) B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)
C) (:) (-) (-) (:) (-) (-) D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)
10. Bir filozofa sormuşlar ( )
( )Şansa inanır mısınız?
Filozof( )
( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklarım?

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (:) ( —) (:) (—) (,) B) (:) ( —) (:) (—) (;)
C) (;) ( —) (;) (—) (,) D) (,) ( —) (,) (—) (,)
11. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kulla- nımı yanlıştır?


A) Neden geleceğimi söylemedi.
B)
TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı.
C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum.
D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.
12. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?


A)Kısaltmalardan sonra kullanılır.
B)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.
C)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
D) Küçümseme , yerme,alay etme amacıyla parantez içinde kullanılır.
13. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (,) B) (:) (;) (;) C) (:) (,) (;) D) (.) (,) (;)
14. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir

 

( )çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler.

 

Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (, ) (;) (,) B) (;) (;) (,) C) (;) (;) (;) D) (,) (,) (,)
15. Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda
Akif’i küçük düşürmeye çalışıp;

 

– Siz baytardınız, değil mi? demiş.

 

Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş;

 

–Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

 

Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

 

A) Virgül (,) B) Konuşma çizgisi (–)
C) Noktalı virgül (;) D) Nokta (.)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir nokta- lama yanlışlığı yapılmıştır?


A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?
B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.
C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.
D)Yarın 08. 45’te gideceğim.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum.
B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim.
C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum.
D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?


A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?
B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence.
C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir.
D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?


A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum?
B) Tüm bunları ben mi yapmışım?
C) Seni hiç sevmez olur muyum?
D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?


A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi.
B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız…
C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı.
D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…

2

ÖĞRENCİLERİMİZE NOKTALAMA İŞARETLERİNİ, EĞLENDİREREK ÖĞRETMEK AMACIYLA HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM BİLMECELER

 

BİZ KİMİZ?

Ø Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, karışıklıkları ortadan kaldıran “noktalama işareti”nedir?(virgül)

 

 

Ø Olmasa soru sorulamaz. Olmazsa doğum yerinin bilinmediği yer, tarih belirtilemez. O olmazsa emin olunmayan bilgiler belirtilemez.”O” kim?(soru işareti)

 

 

Ø Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılırım. Ama fakat çünkü gibi bağlaçlardan önce konulurum. Nokta ile oluşurum.

 

(noktalı virgül)

 

 

Ø Beni tanıdınız mı? Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra gelirim.(soru işareti)

 

 

Ø Başkasından aktarılan sözleri belirtmede kullanılırım. Vurgulanan sözcüğün veya cümlenin başında ve sonunda ben varım.

 

(tırnak işareti)

 

 

Ø Satır sonunda bitmeyen kelimeleri ben birleştiririm. Kelimenin köküyle eklerini ben ayırırım.(birleştirme işareti)

 

 

Ø Cümlelerin sonuna konarım, kelimeleri kısaltırım, sıra sayıların sağ yanında; tarihlerde gün, ay, yılın arasında da ben varım.(nokta)

 

 

Ø Cümleden sonra örnek ve açıklamalar verilecekse ben kullanılırım. Aktarma cümlelerinden sonra konulurum.(iki nokta)

 

 

Ø Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgileri içime alırım. Benim iki tane adım var. Adımın birini bilenin adını da içime alacağım.

 

(parantez, yay ayraç)

 

 

Ø Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırırım. Sayılara ve kısaltmalara gelen ekleri de ayırırım.(kesme imi)

 

 

Ø Bitmemiş cümlelerin sonuna konulurum. Yazı içinde söylenmek istenmeyen sözlerin yerinde ben varım.(üç nokta)

 

 

Ø Satır başındaki konuşmaları ben gösteririm. Ben olmasaydım karşılıklı konuşabilir miydiniz? (konuşma çizgisi)

 

                                                   SES BİLGİSİ

 6,

  YUKARIDAN AŞAĞIYA

1-     Türklerin kullandığı alfabelerden sonuncusu.
2- “ı,i,u,ü” ünlülerinin özelliklerinden biri.
3- Yalnız başına söylenmeyen ancak bir ünlü harf yardımıyla söylenebilen harflere verilen ad.
4- “a, ı, o, u” harflerinin ortak özelliği.
5- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
6- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
7- (Tersi) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük.
8- Akciğerlerden gelen havanın; gırtlakta bulunan ses tellerini titreştirmesiyle oluşup, dil, diş, çene, ve dudakların yardımıyla şekillenmesine verilen ad.
9- Türklerin kullandığı alfabelerden biri.
10- Türklerin ilk kullandığı alfabenin adı.
11- Ünlünün olumsuzu.

SOLDAN SAĞA

 

 1- (Tersi) İnsanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan araç.
2- Bir ya da birden fazla heceden oluşan, yalnız başına anlamı olmayan ya da tümce içerisinde anlam kazanan hece topluluğuna verilen isim.
3- “e,i,ö,ü” ünlülerinin ortak özelliği.
4- Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele uğramadan çıkan harflere verilen isim.
5- “a,e,ı,i” ünlülerinin ortak özelliği.
6- “a,e,o,ö,” ünlülerinin ortak özelliği.
7- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
8- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
9- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
10- Harflerin belli bir sıraya göre dizilmiş durumuna verilen isim.
11- Seslerin yazıdaki işaretlerine verilen isim.
12- “o,ö,u,ü” harflerinin ortak özelliği.
13- Türklerin kullandığı dilin adı.

 …YAZIM VE NOkTALAMA…

BULMACAA

 

Sorular…

       1- Genellikle “Bir varmış, bir yokmuş…” şeklinde başlayan ve yaşanması mümkün olmayan,

olağanüstü olaylarla dolu  fakat ibret alınabilecek yazı türü.
2- Duygu ve düşüncelerin, zengin hayallerin oyumlu sözlerle anlatıldığı yazı türüdür.
3- Virgülle ayrılmış sözcük gruplarını birbirinden ayırmada kullanılan bir noktalama işaretidir.
4- Başkalarına ait sözler o işaretin arasına alınır.
5- Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
6- “Ah, off, eyvah…” gibi sözcüklerin sonuna konan işaret.
7- Kısaltmalarda, cümlenin bitiminde, sıra bildiren rakamların ardında hangi noktalama işaretini kullanıyoruz?
8- Karşılıklı konuşmalarda, söylenen sözün önüne hangi işaret konur.
9- “Bu ekmeği nereden aldın( )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalı.
10- Her zaman büyük harfle başlayan; Ankara, Ali, Türkiye, Türkçe gibi isimlerin türü…
11- Varlıklara ad olan, bir varlığı ya da kavramı karşılayan sözcük türü.
SOLDAN SAĞA
1- Kendisinden sonra örnekler verilecek cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
2- Bir ismin önüne gelerek, o varlığın durumunu, yerini,rengini, sayısını… belirten sözcük türü…
3- Şiirdeki dizelerin her biri.
4- “Yaylı ayraç” işaretinin diğer adı.
5- Uzun cümlelerde özneden sonra hangi noktalama işareti konur?
6- Bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan ek.
7- Yazıda alt alta gelen aynı sözlerin tekrar yazılmasını önlemek için kullanılan işaret.
8- Hal eki olarak kullanıldığında birleşik olarak yazılırken, bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılan bir ek…
9- Satır sonunda tamamlanmamış olan sözcüğün heceleri hangi işaretle ayrılır.
10- Bir bağlaç.
11- Diğer adı “hatıra” olan yazı türü.
12- “Yazım Kuralları” ifadesi yerine “………. Kuralları” ifadesi de kullanılabilir. “Yazım” ile eş anlamlı olan bu kurallar topluluğuna hangi isim verilir?
13- Ayrı yazılan soru eki.
14- Hem tamlayanı hem de tamlananı ek alan isim tamlaması türü.
 

 

 

PROJENİN AÇIKLAMASI

PROJENİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

  Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri gösteri yöntemini kullanarak ( oyunla )  öğrencinin ( izleyicinin ) zihninde bilginin kalıcılığını sağlamak.

      Harflerin yazımında ve öğrenimindeki kurallar bilgisi; alfabemizdeki harfleri üç sözcük halinde söyleyebilmeyi öğrenmek. İşaretleri ve harfleri konuşturduk.Alfabemizdeki harfleri şifreledik.29 harfi üç sözcük halinde söyledik.Özellikle sözlükte sözcük ararken bize büyük kolaylık sağladığını gözlemledik

  Harfleri yazarken ve okurken yapılması gereken kuralları dile getirdik. Harflerin özelliklerini şarkıyla anlattık. Yeni yazı öğrenenlerin harfleri düzgün kuralına göre yazmadığında harflerin yaşadıklarını anlattık.

      Defterdeki çizgilerin harflerin sırası olduğunu düşünerek sıraya oturmadan yada sıradan aşağıda yazılan harflerin duygularını anlattık.

     Noktalama işaretlerinin ne zaman, kimler tarafından kullanıldığı, bizde ne zaman kullanılmaya başlandığı ve tiyatro hakkında bilgi sahibi olmak.

Görüş ve Öneri Defteri

Resim 028Resim 037Resim 029

Resim 030Resim 031Resim 032Resim 033Resim 034Resim 035Resim 036Resim 038

Resim 039Resim 040Resim 041Resim 042

Resim 044Resim 045

Resim 047Resim 048Resim 049Resim 051

Resim 052Resim 053

Resim 054

Resim 055Resim 050Resim 046Resim 043

Çocuk – görüŞ ve önerİ defterİ | izlesene.com

Projenin Eğitim Sistemine Katkısı

ESERİN EĞİTİM SİSTEMİNE KATKISI

 Mesleki birikimimi benden sonraki

eğitimcilere ve öğrencilere aktaracak bir eser bırakmak.

 EĞİ TEK İNTERNET TV’de yayınlatarak diğer basın ve yayın organlarında da yayınlanmasını ve tüm eğitimcilerin uygulamasını sağlamak.

  Farklı dillerde de uygulanabilirliğini göstermek.

   Tiyatroyu sevdirmek.

   Projeye katılan öğrencilerin ; bu başarının daha sonraki hayatlarında örnek teşkil ederek öz güvenlerinin artmasını sağlamak.

   Oyun kartları ve puzzle öğrenmeyi desteklemek.

   Seçme sınavlarında N.İ.’den birkaç soru çıkıyor. Öğrencilerin bu şansının elinde      olmasını sağlamak.

Image and video hosting by TinyPic Atatürk

Takvim

Arama

Biz 5-E Sınıfı olarak ; Noktalama İşaretlerini ve Alfabemizdeki Harflerin Öğretim Kurallarını , Tüm Harflerimizi ''Üç Sözcük'' Halinde Söylemeyi ; Tiyatroyla anlatmak istedik.MEB www.egitim.gov.tr ’den Öğretmenlerin Başarılı Çalışmaları İlköğretim Türkçe Video İSTANBUL. Projemizin diğer videosunu izleyebilirsiniz...TEŞEKKÜRLER...Sınıf öğretmeni Zühal SARIKAYA.

Zuhal SARIKAYADestek için bannerimizi sitenize ekleyebilirsiniz...http://i49.tinypic.com/29ni4o1.jpg